Josep Maria Panareda. L'observació com eina per interpretar el món. Tobaruela i Martínez, Pere; Tort i Donada, Joan. Traballs de la Societat Catalana de Geografía.
Volum:49, 2000. P. 145-157. [ISSN:2014-0037]

El paisaje alcarreño en Miralrío y su entorno (Guadalajara). Juan Javier García-Abad Alonso, Josep Maria Panareda i Clopés. Serie Geográfica - Profesora María de los
Ángeles Díaz Muñoz, In Memoriam. Número 14 - 2007 - 2008: 93 - 108. [ISSN: 1136-5277]

El significado dinámico de los matorrales de Erica platycodon en las cumbres del Macizo de Anaga, Tenerife (Islas Canarias, España). Mª Eugenia Arozena,
Josep Mª Panareda, Esther Beltrán. LAZAROA 29: 101-115. 2008 [ISSN: 0210-9778]

El paisatge vegetal de la Tordera entre les rieres de Vallgorguina i del Pertegàs. Panareda, J. M. y Boccio, M. I Trobada d'Estudiosos dels Parcs de la Serralada
Litoral i Central. V Trobada d'Estudiosos del Montnegre i el Corredor. Diputació de Barcelona, 2009, p. 201-207. [ISBN: 978-84-9803-350-2/978-84-9803-530-8]

La expresión gráfica del territorio mediante paisajes lineales. Panareda, J. M. y Boccio, M. Cuadernos Geográficos, 51 (2012-2), 78-95. [ISSN: 0210-5462]

Fitodiversidad geográfica de Miralrío comparada con la flora de la Alcarria Occidental de Guadalajara. Análisis taxonómico y de riqueza.
Javier García-Abad Alonso y Josep Maria Panareda Clopés. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 59-2012, págs. 245-274. [ISSN: 0212-9426]

Evolución en la percepción del paisaje de ribera. Josep M. Panareda Clopés. Boletín de la A.G.E. N.º 51 - 2009, págs. 305-324. [ISSN: 0212-9426]

Evolución del paisaje agrario del término municipal de Pacs del Penedès (Alt Penedès, Barcelona) en los 200 últimos años.
Gemma Casulleras Martínez y Josep M. Panareda Clopés. Boletín de la A.G.E. N.º 40 - 2005, págs. 353-373. [ISSN: 0212-9426]
L’objectiu d’aquesta pàgina és recollir els articles dels membres del grup Dumalis que han estat publicats en diferents suports i publicacions. L’ordre de presentació no és cronològic. Si l’article es troba en xarxa es fa l’enllaç, si la publicació és en paper s’inclou un arxiu pdf.
© Dumalis