Bagant és una revista trimestral de l'Associació Cultural Frederica Montseny amb seu a la primera planta del Centre Cívic Municipal Mestre Salvador Fàbregas de
Santa Maria de Palautordera. Es reparteix gratuïtament als socis i simpatitzants. Es finança només amb l'aportació voluntària dels socis i de les empreses
col•laboradores. L'ànima i la màquina del tren que estira tots els vagons de Bagant és l'Eduard Claver.

Els autors només escriuen una pàgina de la revista sobre el tema que desitgen. L'equip de Dumalis hi col•labora regularment des del número 5 en el marc de la
secció intitulada "racons propers". Tots els articles són escrits per Josep M. Panareda i contenen una il•lustració original de Maravillas Boccio.
Bagant 31: 30 (2015). Parets velles dels pobles amb picardia
Bagant 30: 30 (2014). Tres tipus de verneda a la Tordera
Bagant 29: 30 (2014). La verneda sempre ran d'aigua
Bagant 28: 30 (2014). Els roserars dels camps abandonats
Bagant 27: 30 (2013). La cassola amb comí
Bagant 26: 30 (2013). La llera de Tordera amb sarga
Bagant 25: 30 (2013). Replans i sots humits amb megafòrbies
Bagant 24: 30 (2013). Molts racons plens d'orquídies
Bagant 23: 30 (2012). On neix la Tordera
Bagant 22: 30 (2012). El rebuig a la tallada dels arbres de Can Llauder. Un canvi de paradigma
Bagant 20: 30 (2012). Camins de l'aigua de la Tordera
Bagant 19: 30 (2011). Buscant pinetells sota l'aire del pinastre
Bagant 18: 30 (2011). Les golfes, esperant que les serves madurin
Bagant 17: 30 (2011). Les pinedes de pi pinyer
Bagant 16: 30 (2011). Fins a les runes hi ha plantes interessants: el cogombre amarg
Bagant 15: 30 (2010). Sota l’ombra de la figuera
Bagant 14: 30 (2010). Els camins ombrejats dels boscos: les maduixeres
Bagant 13: 30 (2010). Els racons humits de les roques
Bagant 12: 30 (2010). La penya de Can Carrerons damunt del molí del Pedrenyal
Bagant 11: 30 (2009). La font de Sant Josep o els Enamorats, un patrimoni cultural del paisatge del Riu Sec
Bagant 10: 30 (2009). Aquest any els roures es marceixen a l’agost
Bagant 8: 29 (2009). Les fades del Castell de Montclús
Bagant 7: 4-5 (2009). El Baix Montseny
Bagant 6: 30 (2008). Despreniments en les penyes de la Tordera
Bagant 5: 30 (2008). La font de la Llagosta
© Dumalis