Revista de botąnica popular

ISSN: 2385-4847     Dipņsit legal: B. 24849-2014
nśmero 1      Novembre 2014
Quč és el cuGot, i el cugot?

Maravillas Boccio
Josep M. Panareda
 
 
 
El grup Dumalis té com objectiu la divulgació científica. La seva tasca és donar a conèixer aspectes relacionats amb la natura, en especial el paisatge, la vegetació, la botànica i els usos tradicionals i actuals, de manera senzilla i a l’abast de tothom sense perdre rigor científic.


El cuGot

El cuGot és una revista electrònica mensual del grup Dumalis i té el subtítol: “revista de botànica popular”. El cuGot és una revista de botànica dirigida a persones que gaudeixen de les plantes i volen saber-ne una mica més.

Els articles tindran un fil conductor. Es començarà amb temes bàsics que serviran de base per a poder entendre els conceptes i idees que s’exposaran més endavant. Hi haurà un bloc inicial de morfologia bàsica on s’estudiaran les diferents parts de la planta i algunes de les seves funcions vitals. Amb això es pretén tenir una visió global de la planta i saber identificar allò que estem veient. Hi ha vegades que es veu una cosa que no és el que sembla; per exemple, hi ha tiges que semblen fulles, o fulles que semblen flors.

Una altra part és conèixer la classificació botànica, és a dir, com es posa ordre a tantes plantes. Entendre com s’estructura el món vegetal és fonamental, facilita molt les coses a l’hora de reconèixer les plantes. A cada grup de plantes hi ha uns trets comuns que ens ajuden a identificar-les. De mica en mica s’aniran veient els diferents grups amb les seves característiques.

Aquests dos blocs (temes bàsics i classificació) seran els principals en el cuGot. Hi hauran també articles on es tractin temes d’actualitat, alguna curiositat, usos, o qualsevol altre tema relacionat amb les plantes.

L’objectiu de el cuGot és acostar la botànica a tothom per a poder gaudir de les plantes i entendre-les.


El cugot

Hi ha vàries plantes que reben el nom de cugot, una d’elles és l’Arisarum vulgare què també rep, entre altres, els noms de frare cugot o apagallum.

El cugot (Arisarum vulgare) pertany a la família de les aràcies. Aquesta família està formada per espècies principalment tropicals. A Catalunya hi ha cinc gèneres i nou espècies espontànies o subespontànies, com la dragonera (Dracunculus vulgaris), la sarriasa (Arum italicum) o el càlam (Acorus calamo). Aquesta última, el càlam, no és considerada com pertanyent a aquesta família per alguns autors.
Figura 1. Aspecte d'una planta de cugot (Arisarum vulgare subsp. simorrhinum). Il·lustració de Maravillas Boccio
fulla en forma de cor
inflorescčncia amagada sota les fulles
Les aràcies es caracteritzen en general per tenir rizomes o tubercles. Les fulles són amples, cordiformes o sagitades. Les flors són petites i es reuneixen en inflorescències embolcallades per una bràctea normalment de diferents colors i molt vistosa. Els fruits són gairebé sempre carnosos en baies.

L’ús de les aràcies és ornamental.

El cugot. Els noms de frare o apagallum tenen relació amb l’aspecte de la seva inflorescència i amb la bràctea que la cobreix que sembla una caputxa de frare. És una planta petita de 30 centímetres d’alçada com màxim (figura 1). Les fulles són en forma de cor o de fletxa. Les flors es troben al cap damunt d’un llarg peduncle verd amb taques purpúries i estan protegides per una bràctea de color púrpura en el àpex i blanc verdós a la base (figura 2). Floreix l’hivern. Els fruits són baies verdes (figura 3).
brąctea
ąpex de l'eix on s'inserten les flors
dins es troben les flors
peduncle
Figura 2. Il·lustració de la brąctea amb la inflorescčncia del cugot (Arisarum vulgare subsp. simorrhinum).
Ląmina original de Maravillas Boccio
Tenim dues subespècies de cugots: vulgare i simorrhinum. Es diferencien perquè la subsp. vulgare té l’extrem de l’eix on són les flors allargassat i la inflorescència sobresurt de les fulles; la subsp. simorrhinum té l’àpex de l’eix arrodonit i la inflorescència amagada sota les fulles.

Es troba als marges de boscos ombrívols de les contrades litorals. A Catalunya es pot veure a l’Empordà i al Maresme.
Figura 3. Il·lustració dels fruits del cugot (Arisarum vulgare subsp. simorrhinum).
Ląmina original de Maravillas Boccio
eix de la inflorescčncia sec amb flors seques
conjunt de fruits
restes de la brąctea
peduncle
© Dumalis