Montseny XXI
La revista del Montseny el segle XXI

ISSN: 2339-8280     Dipňsit legal: B.3286-2014
Presentació
La revista Montseny XXI és una revista digital del grup Dumalis. Té com objectiu principal publicar regularment textos derivats de les seves observacions i estudis que han dut i duen a terme en el territori on viuen o visiten.

Dumalis té la seva seu a Sant Celoni, situat en l'extrem nord-est de la depressió del Vallès, just entre els massissos del Montseny i el Montnegre, aquest darrer conegut també com la Muntanya de Baix.

El nom de la revista s'ha pres d'aquesta muntanya que s'albira de lluny a causa de la seva altitud destacada. El Montseny és la Muntanya Senyal, de referència geogràfica pels habitants de l'entorn i pels mariners que han solcat les aigües de la Mediterrània durant molts de segles. El Montseny també serà l'àmbit territorial de referència en molts dels articles. El XXI fa al•lusió al segle actual, període durant el qual la comunicació digital és clau en la transmissió del coneixement.

Els escrits de Montseny XXI versaran sobre temes naturalístics, en especial sobre les relacions entre els sistemes naturals i les activitats humanes. S'explicaran els paisatges que en resulten i com han evolucionat i funcionen en l'actualitat.

Inicialment es publicaran dos articles cada mes, l'un de caire temàtic divers i l'altre sobre una planta present en el Montseny. Les il•lustracions tindran un lloc destacat. En els escrits sobre una planta, per exemple, s'inclourà un dibuix del vegetal i un mapa de la seva distribució en el Montseny.

El temps i la vida ens donaran les pautes de com seguir.
© Dumalis